Tag: ung dung mobile

Tải Google Translate cho di động

Google Translate hiện nay hỗ trợ dịch giữa rất nhiều ngôn ngữ với nhau. Dịch từ và tới ngôn ngữ Alpha có thể không hoạt động tốt như các ngôn ngữ khác bởi hệ thống này vẫn đang ở những bước phát triển ban dầu. Google dịch là 1 ứng dụng dich từ và tra từ

||||865