Tag: lỗi Sorry some thing went wrong

fix-loi-sorry-thing-went-wrong-tren-facebook

Fix lỗi “Sorry, some thing went wrong.” trên Facebook

“Sorry, something went wrong. We’re working on getting this fixed as soon as we can. Go Back”. Khi truy cập vào facebook bạn bắt gặp dòng chữ này và bạn không thể đăng nhập vào facebook được nữa. Tại sao lại sảy ra lỗi này ? Nguyên nhân lỗi “Sorry, some thing went wrong.”: Theo

||||595