Tag: Hệ thống lượng khóa

Lượng khóa trong game Avatar

Hệ thống lượng khóa trong game Avatar

Avatar chính thức ra mắt hệ thống nạp lượng mới vào 25/11/2014. Hệ thống nạp lượng này được áp dụng với sự góp mặt của một loại tiền tệ mới mang tên Lượng khóa. Lượng khóa sẽ khác với lượng thường trong các sử dụng, cách trừ của hệ thống, và có mệnh giá thẻ

||||2098