Tag: game thanh cat tu han

tải game thành cát miễn phí

Game thành cát sự kiện hắc bạch nhân

Game thành cát tư hãn là tựa game chiến thuật được các gamer yê thích nhất hiện nay. Tạm biệt tháng 9 và chào đón tháng 10 Thành cát chào đón với sự kiện Hắc Bạch Nhân. Thời gian: Từ 12:00 ngày 26/09 và kết thúc lúc 9:00 ngày 03/10. Nội dung: Tại NPC Hỏa điểu

||||457